Cho thuê xe cẩu giá rẻ


CÁC LOẠI CẨU SOOSAN

Loại xe                

 Loại cẩu  Sức nâng max(tấn)  Hình ảnh Ghi chú 
Xe tải cẩu

Soosan SCS263 2 Xem Thông dụng
Xe tải cẩu 

Soosan SCS323  Xem   
Xe tải cẩu 

Soosan SCS324  Xem  Thông dụng 
Xe tải cẩu 

Soosan SCS333  Xem   
Xe tải cẩu 

Soosan SCS334  Xem  Thông dụng 
Xe tải cẩu 

Soosan SCS335  Xem   
Xe tải cẩu 

Soosan SCS513  Xem  Thông dụng 
Xe tải cẩu 

Soosan SCS736  Xem   
Xe gắn cẩu 

Soosan SCS736L  Xem   
Xe gắn cẩu 

Soosan SCS746L  Xem  Thông dụng 
Xe gắn cẩu 

Soosan SCS747L  Xem   
Xe gắn cẩu 

Soosan SCS866LS  Xem   
Xe gắn cẩu 

Soosan SCS867LS  Xem   
Xe tải gắn cẩu  Soosan SCS1015LS 10  Xem  Thông dụng 
Xe tải gắn cẩu  Soosan SCS1516LS   15 Xem  Thông dụng 
Xe tải gắn cẩu  Soosan SCS1716 17  Xem  Thông dụng 
Xe tải gắn cẩu Soosan SCS2016 20 Xem  

NGOÀI RA CÔNG TY CHÚNG TÔI CÒN BÁN


Đại lý bán cẩu Soosan 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 7 tấn, 8 tấn, 10 tấn, 15 tấn, 17 tấn, 20 tấn mới 100% đóng trên nền xe Hino Ảnh số 31557680Đại lý bán cẩu Soosan 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 7 tấn, 8 tấn, 10 tấn, 15 tấn, 17 tấn, 20 tấn mới 100% đóng trên nền xe Hino Ảnh số 31557678

Đại lý bán cẩu Soosan 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 7 tấn, 8 tấn, 10 tấn, 15 tấn, 17 tấn, 20 tấn mới 100% đóng trên nền xe Hino Ảnh số 31557664Đại lý bán cẩu Soosan 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 7 tấn, 8 tấn, 10 tấn, 15 tấn, 17 tấn, 20 tấn mới 100% đóng trên nền xe Hino Ảnh số 31557663

Đại lý bán cẩu Soosan 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn, 7 tấn, 8 tấn, 10 tấn, 15 tấn, 17 tấn, 20 tấn mới 100% đóng trên nền xe Hino Ảnh số 31557662